Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Poznańska

Wspólnota Apostolska

św. Elżbiety

Poznań - Jeżyce

Zapraszamy na kolejne spotkanie wolontariuszy
4 listopada 2019 roku o godz. 19.00 w Domu Sióstr Elżbietanek na ul. Kościelnej 5

Formacja duchowa Wspólnoty

Termin wykładów dot.

Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Ojca Świętego

Benedykta XVI o Eucharystii - źródle i szczycie życia i misji

Kościoła SACRAMENTUM CARITATIS /Sakrament Miłości/

Prelegent: ks. dr Rafał Pajszczyk

Termin wykładów:

18 XI 2019 godz. 19.00

9 XII 2019 godz. 19.00

Miejsce wykładu: sala bł. M. Luizy Merket

(dom ss. Elżbietanek, ul. Kościelna 5, Poznań

Miejsce spotkania Wolontariatu

Siostry Elżbietanki,

Poznań – ul. Kościelna 5 

(Dom na placu za kościołem)