Historia powstania

Wspólnota Apostolska św. Elżbiety na Poznańskich Jeżycach przynależy do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Poznaniu przy ul. Kościelna 5 i działa na terenie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Floriana. Została powołana do istnienia

3 sierpnia 1998 r. Na przestrzeni dwudziestu lat, wielu członków już odeszło do Pana, a obecnie Wspólnota liczy 20 członków.

Większa część członków złożyła już przyrzeczenia, będąc pełnoprawnymi członkami Wspólnoty, przynależąc jednocześnie do jednej Rodziny Sióstr Elżbietanek.

Miejsce spotkania Wolontariatu

Siostry Elżbietanki,

Poznań – ul. Kościelna 5 

(Dom na placu za kościołem)