Podopieczni

Kto kwalifikuje się do objęcia posługą

Wolontariatu św. Elżbiety?

  • potrzebujący (osoby chore, starsze, samotne)

  • potrzebujący innej pomocy (zgodnie z możliwościami Wolontariatu)

Informacje o podopiecznych chcących pomocy przyjmujemy:

 

1. telefonicznie:

  • Koordynator Wolontariatu - tel. 692 444 655

  • Siostra Odpowiedzialna - tel. 782 386 169

2. osobiście w siedzibie Wolontariatu:

 

  • Siostry Elżbietanki, Poznań – ul. Kościelna 5  (Dom na placu za kościołem)

3. poprzez formularz zgłoszeniowy (poniżej)

Miejsce spotkania Wolontariatu

Siostry Elżbietanki,

Poznań – ul. Kościelna 5 

(Dom na placu za kościołem)