Wspólnota

Apostolska

św. Elżbiety

Członkowie Wspólnoty chcą być odbiciem czynów św. Elżbiety. Aby móc tak czynić, próbują poznać siebie i jeszcze bardziej rozkochać się w Bogu. Przykładem im jest św. Elżbieta.


Św. Elżbieta w swoim 24 letnim życiu znała przepych życia, ale wybrała ubóstwo. Była księżną i miała służbę, ale stała się służącą innych. W tak krótkim okresie przeżyła trzy stany: była małżonką i matką, wdową oraz zakonnicą.

Kim są członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety?

To wspólnota świeckich ludzi, którzy poczuli powołanie i jak wskazuje nazwa apostolska, pragną w swoim życiu cząstkę siebie oddać innym. Wspólnota żyje duchowością
i charyzmatem Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety czyli pomaga bezinteresownie najbardziej potrzebującym, chorym, biednym

i dzieciom.

Stąd członkowie:

 • pozostają w świecie w swoich rodzinach;

 • wspólnie z  wspólnotą zakonną tworzą duchową rodzinę;

 • należą do niej mężczyźni i kobiety, ludzie wolni i żyjący w małżeństwie, bez ograniczenia wieku;

 • to grupa ludzi, których jednoczy jeden stół „Stół Eucharystii” i wspólnego spotkania oraz działania;

 • członkowie mogą złożyć przyrzeczenia dłuższej przynależności i wierności temu duchowi, ale też mogą być wolni;

 • spotykają się dwa razy w miesiącu według ustalonego harmonogramu.

Działalność dotychczasowa

 • od wielu lat charytatywne udzielanie się w Caritasie Parafialnym: zbiórka do puszek przy kościele, zbiórka żywności w marketach przed świętami, organizacja paczek, przyjmowanie i wydawanie odzieży, produktów żywnościowych;

 • zaangażowanie w hospicjum domowym;

 •  wychowywanie wnuczki i opieka rodzicielska nad wnukiem;

 • opieka nad letnią kaplicą na ogródkach działkowych;

 • zaangażowanie w katolickim i internetowym telefonie zaufania;

 • opieka nad chorą córką, chorym mężem, nad obcą starszą osobą, pomoc sąsiedzka;

 • organizowanie warsztatów i pieszych pielgrzymek dla kobiet;

 • troska o otoczenie wokół Krzyża na Jeżycach;

 • organizowanie zająć integracyjnych dla dorosłych i dzieci oraz jadłodajni dla dzieci;

 • duszpasterstwo modlitwy „Pogotowie modlitewne”, ofiarowanie swojego cierpienia;

 • zaangażowanie w Żywy Różaniec – zelatorka: prowadzenie adoracji, sprowadzanie materiałów na I soboty m-ca, domowa wymiana tajemnic, organizacja wyjazdów na rekolekcje czy pielgrzymki;

 • zaangażowanie w grupę Miłosierdzia Bożego;

 • Wolontariat św. Elżbiety

Nową formą tworzoną przez Wspólnotę Apostolską św. Elżbiety jest zaangażowanie w WOLONTARIAT św. Elżbiety, a w tym:

 • odwiedzanie chorych lub samotnych w ich domach;

 • towarzyszenie potrzebującym poprzez:

 • rozmowę,

 • czytanie książki,

 • śpiew,

 • modlitwę itp.

W ramach formacji członkowie Wspólnoty korzystają z:  

 

 • dni skupienia w kaplicy Sióstr Elżbietanek przy ul. Kościelnej 5;

 • biorą udział w pielgrzymkach do miejsc związanych z duchowością Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety np. Nysa – kolebka Zgromadzenia, Kalisz, Wartburg, Eisenach w Niemczech

 • rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym w Puszczykowie;

 • pielgrzymki do Gostynia

W całym Zgromadzeniu, istnieją 24 grupy Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

Łącznie Wspólnota liczy ok. 500 członków.

W Prowincji Poznańskiej istnieją trzy Wspólnoty Apostolskie św. Elżbiety, które działają przy następujących domach zakonnych:

 Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Dutkiewicza 13

63-100 Śrem

 

 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Zdunowska 58

63-700 Krotoszyn

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

ul. Kościelna 5

60-536 Poznań

Jeśli czujesz w sercu, że słowa Pan Jezusa:

 

„Wszystko co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” (Mt 25,40)

 

poruszają Cię, to nie zwlekaj, może się boisz, ale warto przyjść, zobaczyć i zacząć czynić.

 

 

Spotkania odbywają się

dwa razy w miesiącu według grafiku ustalonego na cały rok.

 

Lokalizacja

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

W Domu św. Elżbiety

ul. Kościelna 5

60-536 Poznań

 

 

                                        

Kontakt 

Przewodnicząca Wspólnoty

tel.:  692 444 655 

Siostra odpowiedzialna

tel.:  782 386 169  
          

Miejsce spotkania Wolontariatu

Siostry Elżbietanki,

Poznań – ul. Kościelna 5 

(Dom na placu za kościołem)